TASUMINE

Toodete eest on võimalik tasuda ülekandega iBarista kontole või läbi Mekeseskuse pangalinkide.

TOODETE TAGASTAMINE

 1. iBarista e-poest ostetud toodetele kehtib tagastamisõigus 14 päeva jooksul. Tarbijal on õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul ning kauba peab tarbija tagastama hiljemalt 30 päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest.
 2. Toote tagastamiseks või väljavahetamiseks on vajalik tootega ostmisel kaasas olnud arve.
 3. Toote tagastamiseks palun saatke e-kiri meie klienditeenindusele, kus on ära toodud järgmine info: tagastatav toode, originaalarve number ning tarbija arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda.
 4. Ostetud toote saab tagastada ainult siis, kui toode on tagastades täiesti kasutamata ning originaalpakendis.
 5. Kui toode on ostetud kampaaniakorras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).
 6. Raha kanname tagasi Tarbija arveldusarvele 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse saamisest.
 7. iBarista e-poel on õigus tagastatava toote transpordikulu kuni 10 EUR ulatuses kliendilt küsida ning selles mahus tagastavast summast maha arvata.

PRETENSIOONI ESITAMISE TINGIMUSED

 1. iBarista e-poest ostetud toodete puhul on pretensiooni esitamise aeg 2 aastat alates kauba üleandmisest Tarbijale.
 2. Pretensiooni esitamise aja jooksul on Tarbijal õigus toote tasuta remondile. Kui toodet ei ole võimalik remontida ja viga on tekkinud tootja süül, siis toode vahetatakse vastavalt remondiaktile, mis väljastatakse tarbijale volitatud remondifirma poolt. Juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, on tarbijal õigus müügilepingust taganeda (nõuda raha tagastamist).
 3. Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument (arve).
 4. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.
 5. iBarista ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui need on põhjustatud:
  • normaalsest kulumisest;
  • ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);
  • seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;
  • välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehaanilised vigastused vms.
  • omaniku süül, ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.
 6. iBarista tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile. Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont.
 7. Tarbijal tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele. Ekspertiisi tasu ei pea maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates kauba vastuvõtmisest.
 8. Pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks tuleb saata e-kiri meie klienditeenindusele või helistada numbrile +372 372 55 044 90  (E-R 9.00 – 17.00). Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 9. Kui iBarista on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus iBarista poolt pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 1. Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
 2. Veebipoel www.ibarista.ee on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
 3. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
 4. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel www.ibarista.ee
 5. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub Müüja poolne ligipääs.